ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ

ВИЯВЛЕННЯ

ЗУПИНЕННЯ

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Оцінка (оцінювання) стану захищеності інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно - телекомунікаційних системах

– це сукупність заходів, спрямованих на виявлення загроз інформаційним ресурсам та запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.

Оцінка захищеності інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах

- заходи щодо виявлення в ІТС технічних рішень, що створюють передумови для порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка в них обробляється.

Проєктування, впровадження, супровід комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) – є основним видом діяльності Компанії

ВИДИ РОБІТ

СТВОРЕННЯ КСЗІ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ

Аудит та формування вимог до КСЗІ в ІТС

Розробка політики безпеки інформації в ІТС

Розробка Технічного завдання на створення КСЗІ

Проєктування КСЗ

Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС

Супровід КСЗІ

СТВОРЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ

СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЗІ НА ОБ'ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АТЕСТАЦІЇ КСЗІ

ВПРОВАДЖЕННЯ ISO/IEC 27001:2005

Обстеження (визначення сфери діяльності, виділення критично важливих бізнес-процесів, які підлягають захисту)

Розробка політики безпеки організації

Визначення методології оцінки ризиків інформаційної безпеки та прийнятного рівня ризиків

Ідентифікація ризиків

Аналіз та оцінка ризиків

Підготовка плану обробки критичних ризиків

Розробка політик і процедур СУІБ

Впровадження механізмів захисту за планом обробки ризиків

Підготовка до сертифікації СУІБ

Фахівці Компанії мають досвід роботи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації, досвід проєктування та створення КСЗІ в інформаційно - телекомунікаційних системах різного типу та складності

Усі працівники Компанії - це висококласні фахівці з вищою освітою які проходять навчання та періодичне підвищення кваліфікації

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Історія захисту інформації в Україні розпочалася з Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах», прийнятого постановою Верховної Ради України №81/94-ВР від 5 липня 1994 року