ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Компанія надає висококваліфіковані послуги з встановлення інженерно-технічних засобів захисту інформації, згідно з ліцензією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від …….

Інженерно-технічні

– сукупність спеціальних технічних засобів та їх використання для захисту інформації. Вибір інженерно-технічних заходів залежить від рівня захищеності інформації, який необхідно забезпечити.

 

Інженерно-технічні заходи, що проводяться для захисту інформаційної інфраструктури організації, можуть включати використання захищених підключень, міжмережевих екранів, розмежування потоків інформації між сегментами мережі, використання засобів шифрування і захисту від несанкціонованого доступу.

 

В рамках проведення інженерно-технічних заходів, може здійснюватися установка систем охоронно-пожежної сигналізації, систем контролю і управління доступом та системи відеоспостереження.

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Контрольований доступ

- обмеження кола осіб, які допускаються в певні захищені зони, будівлі, приміщення, і контроль за переміщенням цих осіб у середині них.

 

Основою для допуску служить певний метод для впізнавання і порівняння з еталонними параметрами системи за методами упізнавання уповноважених осіб на право їхнього доступу в приміщення, будівлі, зони.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Внутрішня (охорона приміщень) система сигналізації

Периметральна (охорона території) система сигналізації

Охороні системи та засоби охоронної сигналізації

–  призначені для виявлення різноманітних видів загроз: спроб проникнення на об'єкт захисту, в зони та приміщення, які охороняються, спроб пронесення (винесення) зброї, засобів промислового шпіонажу, викрадення матеріальних та фінансових цінностей та інших дій;

- оповіщення співробітників охорони або персоналу об'єкта про появу загроз та необхідність підсилення контролю доступу на об'єкт, територію, в будівлі та приміщення.

 

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Візуальний контроль за розподіленою територією

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Обладнання приміщень технічними засобами захисту для унеможливлення витоку по віброакустичним та акустичним каналам інформації.

Забезпечення приміщень, залів нарад для захисту від витоку мовної інформації.

За функціональним призначенням засоби

інженерно-технічного захисту поділяються на групи:

• Фізичні засоби. До них належать різні засоби та споруди, що перешкоджають фізичному проникненню (чи доступу) зловмисників на об’єкти захисту і до матеріальних носіїв конфіденційної інформації, здійснюючи захист персоналу, матеріальних засобів і фінансів та інформації від протиправних впливів;

• Апаратні засоби. Сюди входять прилади, пристрої, пристосування й інші технічні рішення, використовувані в інтересах захисту інформації. Основна задача апаратних засобів – забезпечення стійкого захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу через технічні засоби забезпечення виробничої діяльності;

• Програмні засоби. Охоплюють спеціальні програми, програмні комплекси та системи захисту інформації в ІС різного призначення і засобах збирання, накопичення, зберігання, оброблення і передавання даних;

• Криптографічні засоби. Це спеціальні математичні й алгоритмічні засоби захисту інформації, що передається в системах і мережах зв’язку, зберігається й обробляється в комп’ютерах з використанням різноманітних методів шифрування;

• Стеганографічні засоби. Це спеціальні математичні й алгоритмічні засоби захисту інформації, спрямовані на приховання самої присутності конфіденційної інформації.

До фізичних засобів належать механічні, електромеханічні, електронні, електронно-оптичні, радіо- і радіотехнічні й інші пристрої для запобігання несанкціонованого доступу (входу, виходу), проносу (виносу) засобів і матеріалів і інших можливих видів злочинних дій.